Blog

Stockmans Kalenders creëert nieuw begrip in de kalenderwereld: de ‘knipperprijs’.

6.10.2013

Stockmans Kalenders creëert een nieuw begrip in de kalenderwereld : de ‘knipperprijs’.

In een vorig blogartikel van Stockmans Kalenders, waarbij we puur op basis van financiële termen de waarde en doeltreffendheid van een kalender schetsen op kostprijs niveau, hebben we voor de eerste keer het begrip ‘knipperprijs’ geïntroduceerd.

Naar analogie van nieuwe begrippen in de digitale marketingwereld, waarbij meetbaarheid een belangrijke factor is om campagnes te verantwoorden en ROMI te meten, voeren wij bij Stockmans Kalenders het begrip ‘knipperprijs’ in.

Wij gaan binnen ons team zelfs zo ver om deze knipperprijs de nodige wiskundige, statistische of zelfs wetenschappelijke waarde toe te kennen. ‘Terzijde : in plaats van het gebruikelijke ‘korreltje zout’ is een ‘knipoog’ bij onze gehanteerde en mathematisch geïnspireerde filosofie hier echter meer dan op zijn plaats.’

CTR’s & de respons op online call-to-actions zijn gebaseerd op direct meetbare internetdata. De meeste online bureaus, gespecialiseerd in digitale marketing, wijzen steeds op de positieve gevolgen offline van digitale marketingcampagnes, die moeilijk meetbaar zijn in een globale campagne. Zoals steeds is het de ganse marketing mix, gekoppeld aan de customer experience, die maakt dat een klant een merk of kanaal naar juiste waarde weet te schatten.

Bij kalenders is het net zo. Belangrijkste factor is de kalender daar te krijgen waar je hem wilt. Bij je klant aan de muur, op een bureau, op een tafel of een kast. Afhankelijk van deze succesratio kunnen we de penetratiegraad van de kalendercampagne bepalen : hoeveel kalenders staan of hangen bij onze doelgroep.

In een 2e fase gaan we na hoeveel keer per dag een klant contact maakt met de kalender. Contact maken betekent oog in oog staan met de kalender. Oog in oog staan betekent ‘knipperen’ met de ogen naar de kalender. Afhankelijk van de doelgroep, business-to-business of business-to-consumer, gaan we bepalen hoeveel dagen de eindklant gemiddeld per jaar met de kalender geconfronteerd wordt en ‘knippert’.

Afhankelijk van de penetratiegraad en het aantal ‘knippers’ per dag kunnen we de kostprijs van de kalendercampagne berekenen in de laatste fase van ons discours.

Meestal komen we tot een deler die boven de 1000 gaat en een quotiënt van 0,00xxx … Eurocent per contact … kortom kalenders geïntegreerd in uw marketingcampagnes blijven één van de meest rendabele en succesvolle cases in alle sectoren op ‘knipperprijs’ niveau !

Contacteer Bruno Devos voor meer informatie over de kostprijs per ‘knipper’.

 

 

 

We verzenden wereldwijd

Contacteer ons voor gepersonaliseerde oplossingen voor uw bedrijf.