Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Stockmans kalenders bvba. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stockmans kalenders bvba. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Stockmans kalenders bvba zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is omdat Stockmans kalenders bvba hiertoe afhankelijk is van informatie zoals aangeleverd door derden. Stockmans kalenders bvba aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in dit verband.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stockmans kalenders bvba behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Stockmans kalenders bvba niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Stockmans kalenders bvba is evenmin verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, vormen een inbreuk op de intellectuele rechten.

We verzenden wereldwijd

Contacteer ons voor gepersonaliseerde oplossingen voor uw bedrijf.